ஜப்பானில் தொடர்ந்து குறையும் பிறப்பு விகிதம் : 2070ம் ஆண்டு 87 மில்லியனாக குறையும் என கணிப்பு

ஜப்பானில் தொடர்ந்து 16 ஆண்டாக பிறப்பு விகிதம் குறைந்துகொண்டே வருகிறது எனவும் 2070ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை 87 மில்லியன் ஆக குறையும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜப்பானில் தொடர்ந்து 16 ஆண்டாக பிறப்பு விகிதம் குறைந்துகொண்டே வருகிறது. 2022 ஆம் ஆண்டில் தொடர்ந்து ஏழாவது ஆண்டாக 1.26 ஆக குறைந்துள்ளது என்று அந்நாட்டு சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. அரசு பல சலுகைகளை அறிவித்தாலும் குழந்தை பெற்றுக்கொள்வது குறைந்து வருகிறது. 125 மில்லியனுக்கும் அதிகமான ஜப்பானின் மக்கள்தொகை 16 ஆண்டுகளாக குறைந்து வருகிறது. 2070ஆம் ஆண்டு 87 மில்லியனாக குறையும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் வரும் 2030-க்குள் ஜப்பானின் மக்கள்தொகை அதல பாதாளத்திற்கு சென்றுவிடும் என சொல்லப்படுகிறது.